BEYAZ RUSYA' YA GELECEK TÜRK VATANDAŞLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

BEYAZ RUSYA' YA GELECEK TÜRK VATANDAŞLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
BEYAZ RUSYA' YA GELECEK TÜRK VATANDAŞLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Belarus'a Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Her iki ülkenin resmi pasaport (diplomatik, hususi, hizmet) hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise karşılıklı olarak vizeye tabidir. 

Vizesi olup Belarus'a giriş yapan vatandaşlarımızın önce havalimanında kendilerine dağıtılan formları doldurmaları, bilahare ülkeye girişlerinden itibaren beş iş günü içerisinde ikamet ettikleri yerde bulunan yabancılar şubesine ikamet izni (registrasyon) için kayıt olmaları zorunludur. Otelde kalacak vatandaşlarımız için bu işlemin otel idaresi tarafından yapılması gerekmekteyse de, yapılıp yapılmadığının takibi uygun olacaktır. Bu konuya önem vermeyen vatandaşlarımız daha sonra büyük güçlüklerle karşılaşabilmektedir. 

Vatandaşlarımızın Belarus’a giriş yaptıktan sonra ülke mevzuatı gereği sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Havalimanında sağlık sigortası yaptırma imkanı bulunmaktadır. Ülkedeki zorunlu sağlık sigortası 1 yıl için yaklaşık 70 dolar, 1 ay için yaklaşık 30 dolar, kısa vadeli ziyaretlerde ise günlüğü yaklaşık 1 dolara yaptırılabilmektedir. 

Vize ve oturma iznini uzatacak vatandaşlarımızın izin süreleri dolmadan birkaç gün önce oturma izni sürelerini yeniletmeleri için bulundukları şehirdeki Yabancılar Şubesi’ne (OVİR) yeniden başvurmaları gerekmektedir. Vize ve ikamet süresi dolduktan sonra OVİR'e müracaat eden vatandaşlarımızdan ilk sefer için sürelerini geçirdikleri gün kadar para cezası alınmakta, bu durum tekerrür ettiğinde anılan makamlar tarafından hem cezai işlem uygulanmakta, hem de Belarus'dan çıkartılmaları işlemi başlatılmaktadır. 

Öte yandan, vize süresi dolduktan sonra yurtdışına çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımız çıkış vizesi almak zorundadırlar. Çıkış vizesi olmadığı için sınır kapılarında çıkışlarına müsaade edilmemektedir. Çıkış vizesi sınır kapılarında verilmemekte, çıkış vizesi alınması için ilgililer yabancılar polisine (OVİR) gönderilmekte, vatandaşlarımızın seyahatlerinde gecikmeler yaşanabilmektedir. 

Belarus sınır makamları, vatandaşlarımızın yıpranmış, yazılarında silinme gerçekleşmiş, sayfalarında kopukluk olan pasaport defterleriyle Belarus’a girmelerine ekseriyetle izin vermemektedir. 

Belarus’tan çıkış yapan yabancılar, beraberinde Belarus dışına çıkardıkları döviz miktarının 3000 (üçbin) ABD dolarının üzerinde olması halinde gümrük kapılarında “kırmızı hat”a girmeden anılan meblağı deklare etmek zorundadırlar. 10000 (onbin) ABD doları üzerindeki tutarların çıkarılması ise özel izine tabidir. 3000 ABD dolarını aşan meblağlardaki dövizlerin deklare edilmeksizin Belarus’tan çıkış yapan yabancıların üzerinde tespit edilmesi halinde dövize Belarus yetkililerince el konulmakta ve ilgili kişiler hakkında kamu davası açılmaktadır. Bu çerçevede, istenmeyen durumların yaşanmaması için vatandaşlarımızın özellikle Belarus’tan ayrılışları esnasında bu hususa ilişkin olarak titizlik göstermesi gerekmektedir.

 

BELARUS’A GELECEK TÜRK VATANDAŞLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR, 4.5.2016

BELARUS’A GELECEK TÜRK VATANDAŞLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Türkiye ile Belarus arasında karşılıklı seyahatlerde vize uygulaması 1 Haziran 2014 tarihinde kaldırılmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın aşağıda kayıtlı hususlara dikkat etmeleri önem arzetmektedir.

1-Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri Belarus’a yapacakları seyahatlerinde ikamet süreleri giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 (otuz) günü aşmamak kaydıyla 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren vizeden muaftırlar. Ancak, vatandaşlarımızın Belarus'taki toplam ikamet süreleri ülkeye ilk giriş tarihinden itibaren 1 takvim yılı içerisinde 90 (doksan) günü aşmamalıdır.

2- Çalışma (araçların veya uçakların uluslararası mal ve yolcu taşımacılığı yapan mürettebatı hariç), okuma, eğitim, bilimsel faaliyet, ailenin bir araya gelmesi amacıyla seyahat eden veya 30 (otuz) günü aşan süreyle Belarus’ta ikamet edecek olan vatandaşlarımız yola çıkmadan önce Belarus’un Ankara Büyükelçiliği veya Belarus İstanbul Başkonsolosluğu’ndan vize almalıdırlar.

3- Vize muafiyetinin yukarıda belirtilen süresi, malların ve yolcuların uluslararası taşımacılığını yapan araçların personeli, tren, kamyon, otobüslerin sürücüleri ile sivil uçak mürettebatı için de geçerlidir.

4- Belarus’a giriş yapan tüm vatandaşlarımızın önce havalimanında veya uçakta kendilerine dağıtılan göç formlarını (imigrasyon kartı) doldurmaları ve sağlık sigortalarını yaptırmış olmaları gerekmektedir. Bu işlemleri takiben vatandaşlarımızın Belarus’ta beş iş gününden (resmi tatil günleri ve Pazar günü hariç) fazla bulunmaları halinde adres kaydı yaptırmaları zorunlu olup, sözkonusukaydın Belarus’a giriş tarihinden itibaren beş iş günü içinde yaptırılması zorunludur.

5- Belarus mevzuatınca, vatandaşlarımızın Belarus’a giriş yapabilmelerini teminen Belarus sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Sağlık sigortasının Belarus’a gelmeden önce veya Minsk havalimanında yaptırılması mümkündür (Havalimanındaki sigorta şubesi 24 saat açıktır). Ülkedeki zorunlu sağlık sigortası 1 yıl için yaklaşık 170 Euro, 1 ay için yaklaşık 31 Euro, kısa vadeli ziyaretlerde ise günlüğü yaklaşık 1 Euro’ya yaptırılabilmektedir.

6- Vize ve oturma iznini uzatacak vatandaşlarımızın izin süreleri dolmadan bir kaç gün önce oturma izni sürelerini yeniletmeleri için bulundukları şehirdeki İçişleri Bakanlığı Şehir İcra Komitesi Genel Müdürlüğü’ne (OVİR) yeniden başvurmaları gerekmektedir. Vize ve ikamet süresi dolduktan sonra OVİR'e müracaat eden vatandaşlarımızdan ilk sefer için sürelerini geçirdikleri gün kadar para cezası alınmakta, bu durum tekerrür ettiğinde anılan makamlar tarafından hem cezai işlem uygulanmakta, hem de Belarus'tan çıkartılmaları (sınırdışı) işlemi başlatılmaktadır.
 

7- Öte yandan, vize süresi (Belarus’ta ikamet için öngörülen süre) dolduktan sonra Belarus dışına çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımız çıkış vizesi almak zorundadırlar. Çıkış vizesi olmayanların sınır kapılarında çıkışlarına müsaade edilmemektedir. Çıkış vizesi sınır kapılarında verilmemekte, çıkış vizesi alınması için ilgililer yabancılar polisine (OVİR) gönderilmektedir.
 

8- Belarus sınır makamları, vatandaşlarımızın yıpranmış, yazıları silinmiş, sayfalarında eksiklik olan pasaport defterleriyle Belarus’a girmelerine ekseriyetle izin vermemektedir. 
 

9- Belarus’a giriş veya çıkış yapan yabancılar, beraberinde getirdikleri döviz miktarının 10.000 (onbin) ABD Dolarının üzerinde olması halinde gümrük kapılarında “kırmızı hatta” girmeleri ve bu meblağı bildirmeleri gerekmektedir. 10.000 ABD Dolarını aşan meblağlardaki dövizlerin bildirimde bulunulmaksızın Belarus’a giriş veya çıkış yapan yabancıların üzerinde tespit edilmesi halinde dövize Belarus yetkililerince el konulmakta ve ilgili kişiler hakkında kamu davası açılmaktadır. Bu çerçevede, istenmeyen durumların yaşanmaması için vatandaşlarımızın özellikle Belarus’a varış ve ayrılışları esnasında bu hususa ilişkin olarak azami ölçüde titizlik göstermesi gerekmektedir.

10- Belarus'ta vatandaşlarımızın ikamet izni veya tezkeresi aldığı tarih itibariyle mevcut sürücü belgesi noter onaylı Rusça tercümesi olması şartıyla 90 gün geçerlidir. Bu tarihten sonra mevcut sürücü belgesi geçerliliğini yitirmektedir. Yabancı uyruklular Belarus sürücü belgesini almak için ilgili makamlara müracaat etmek zorundadırlar.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyrulur.

Kaynak: http://www.mfa.gov.tr/belarus-seyahat-edecek-turk-vatandaslarinin-dikkatine.tr.mfa