Rusça Seviyeler ve Standartları nelerdir?

Rusça Seviyeler ve Standartları nelerdir?
Rusça Seviyeler ve Standartları nelerdir?

‘Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi’nde belirtilen dile ilişkin yeterlilik düzeyleri;

1. Temel (A1-A2),

2. Bağımsız (B1-B2) ve

3. Yetkin (C1-C2)

kullanıcı olarak ifade edilmektedir.

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe – Avrupa Dil Testleri Birliği) Dahilinde (1997’dan beri)

Yabancı Diller Rusça ve Diğer Avrupa Dilleri Karşılaştırmalı Seviye Tablosu 

 

 Seviye 1

A1-A2

Seviye 2

B1

Seviye 3

B2

Seviye 4

C1

Seviye 5

C2

Basic User

Temel Kullanıcı

Independent User

Bağımsız Kullanıcı

Proficient User

Yetkin Kullanıcı

English

 

1. Breakthrough or beginner (A1) – Başlangıç Düzey 

 

2. Waystage or elementary/ Pre-Intermediate(A2) – Ara ( Temel) Düzey

 

Test (A1): ARELS

Test (A2): Key English Test (KET)

 

English

 

Threshold or intermediate – Eşik (Orta) Düzey

 

 

 

 

  

Test: Preliminary English Test (PET)

English

 

Vantage or upper intermediate – Orta Üstü Düzey

 

 

 

  

 Test: First Certificate in English (FCE)

English

 

Effective Operational Proficiency or advanced – Yetkin Kullanma Düzeyi (İleri Düzey)

 

  

Test: Certificate in Advanced English (CAE)

English

 

Mastery or proficiency – Ana Dili Konuşan Düzeyi

 

 

 

 

Test: Certificate of Proficiency in English (CPE)

Руссский – Rusça

 

1. Элементарный уровень (A1) -Başlangıç Düzey 

 

2. Базовый уровень (A2) -Ara ( Temel) Düzey

 

Test: ТЭУ (А1)

Test: ТБУ (A2)

Руссский – Rusça

 

Первый сертификационный уровень -B1 Seviye

 

 

 

 

 

Test: ТРКИ(TORFL)-1

Руссский – Rusça

 

Второй сертификационный уровень  -B2Seviye

 

 

 

 

Test: ТРКИ(TORFL)-2

Руссский – Rusça

 

Третий сертификационный уровень  -C1 Seviye

 

 

 

 

Test: ТРКИ(TORFL)-3

Руссский – Rusça

 

Четвёртый сертификационный уровень  -C2 Seviye

  

 

 

Test: ТРКИ(TORFL)-4

 

Rusça Test Sınavları Merkez Ofisi Sayfasında Test Detaylarını Öğrenebilirsiniz

Online Seviye Tespit Testler İçin Tıklayınız

 

Seviyelere Göre Gerekli Ders Saati ve Becerileri

 

 

  A1 A2 B1 B2 C1 C2
Toplam Ders Saati* 100-120 180-200 100-140 720 (380 + 420)     280         180     
Aktif Kelime Dağarcığı (min) 780 1.300 2.300 6.000 7.000 7.000 + 
Pasif Kelime Dağarcığı (min)       10.000   12.000     12.000 + 

 

* Toplam ders saati öğrencinin dil kavrama yeteneğine göre değişmektedir. Ek olarak çalışılması gereken ev ödevleri ders saatlerine dahil değildir.

 

 

Элементарный уровень (A1) - Başlangıç Seviye Bilgi ve Becerileri

 

a1
 

 

 

 

 

 

Biri ile tanışabilirim ve kendimi tanıtabilirim. Ailem, ilgi alanlarım, tercihlerim ile ilgili kolay sorulara cevap verebilirim. Konuşmacı söylediklerini tekrarlayabilirse seviyeme uygun cümlelerini anlayabilirim. 

 

 

 

Dinleme

Sadece tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir.

 

Okuma

Bu seviyenin dil bilgisine uygun ve vurgu işaretleri olan kısa karmaşık olmayan cümleleri okuyup anlayabilir.

 

Karşılıklı Konuşma ve Sözlü Anlatım

1. Kendini ve başkalarını tanıtma, selamlaşma, vedalaşma, birine seslenme, teşekkür etme, özür dileme, teşekkür veya özüre cevap verebilme, tekrarlamayı isteme

2. Bir olayın zamanı, mekanı ve sebebini açıklayabilme

3. İstek, rica, teklif, davet, kabul etme veya etmeme ve red etme gibi durumları ifade edebilme

4. Bir olay, şahıs veya eylem ile ilgili kendi fikrini bildirme

5. Market, postane, banka, döviz bürosu, lokanta, sokak, toplu taşıtlar, hastane ve eczane gibi yerlerde soru sorabilme ve niyetini ifade edebilme

6. Kendini anlatabilme (biyografi, aile, hobiler, iş-meslek, boş vakit, ilgi alanları)

 

Karşıdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada ona yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilir. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilir.

 

Dil Bilgisi

1. Alfabe ve Ses Sistemi, Vurgu ve Ritim Modelleri, Ses Tonlaması, Okuma Kuralları

2. Sözcük Yapısı: önek, kök, sonek, eril ve dişil meslek adlarındaki yapı ekleri, 1.ve 2. çekim tipi fiillerindeki -е- ve -и- harflerini farkedebilme

3. İsim (Ad): canlı ve cansız adlar, cins ve tekillik-çoğulluk halleri, isim halleri yapısı ve hallerin tekil isimler için temel kullanım durumları (her hal için 3-4 durum)

4. Zamir (Adıl): şahıs zamirleri (yalın ve hallere göre çekilmiş), iyiyelik zamirleri ve onların soruları, этот işaret zamiri, каждый zamiri ve никто, ничто gibi olumsuz zamirleri

5. Sıfat (Önad): tam sıfatların adlara göre uyum ekleri, sıfatların hallere göre çekimine genel bakış, рад/ занят/должен/болен gibi kısa sıfatların incelemesi

6. Fiil (Eylem): mastar hali, 1.ve 2. fiil çekimleri, bitmemiş/bitmiş fiil kavramı, fiilin zamanları, fiilin emir kipi, geçişli ve geçişsiz fiil tanımı, öneksiz gitmek fiili (yaya, karadan araçla), по- ve при- önekli fiiller.

7. Sayı (Rakam): asal sayılar, один ve два rakamların adlara göre uyumluluğu, yalın halindeki sıra sayılar

8. Belirteç (Zarf): yer belirteçleri (далеко, близко vb.), zaman belirteçleri (утром, зимой vb.), durum belirteçleri (хорошо, красиво vb.), ölçü ve derece belirteçleri (медленно, быстро vb.), fiilimsi belirteçler (можно, нельзя vb.), soru belirteçleri (как, когда, где, куда, откуда)

9. Yardımcı Sözcükler: в, на, из, с, к, у, о, около gibi edatlar; и, или, а, но,  не только ..., но и ...,  потому что, поэтому, что, где, куда, который gibi bağlaçlar ve не, даже gibi takılar (parçacıklar)

10. Sintaksis (Cümle Bilgisi):

- soru sözcüğü olan ve olmayan soru cümleleri (Сколько это стоит? Антон дома? Это яблоко или груша?)

- anlatım (bildirme) cümleleri (Вчера приехал мой друг.)

- özendirme cümleleri (Давай пойдём в кино!)

- olumlu cümleleri (Я смотрю телевизор)

- olumsuz cümleleri (гости не пришли)

- iki ana ögeli ögeli cümleler (Анна дома. Это книга. Я – инженер.В пятницу был концерт. У меня есть брат.)

- tek ana ögeli cümleler (Холодно. Пишите!)

11. Dolaylı ve Dolaysız Konuşma Kalıpları: Он спросил: «Где твоя сестра?». Я сказал, что сестра пошла в школу.

12. Sözcük Dizimi (standart veya nötür durumlarda):

- sıfat isimden önce gelir (интересная книга)

- bağımlı sözcük ana sözcükten sonra gelir (в центре (чего?) города, читает (что?) газету)

- -o / -e ile biten belirteçler fiilden önce (хорошо поёт); по- öneki ve -ски soneki olan belirteçler ise fiilden önce gelir (говорит по-русски)

- özne yüklemden önce gelir (Брат читает.)

- mekan veya zaman belirteçleri genellikle cümlenin başında olur ve bu durumlarda yüklem özneden önce gelebilir (В городе есть парк.В школу приедет знаменитый спортсмен.)

 

 

Базовый уровень (A2) - Temel Seviye

 

a2

 

 

 

 

 

 

 

Seyahat, ev, iş, milli mutfak, hayat tarzı gibi tanıdık günlük konuları konuşabilirim hatta şaka bile yapabilirim.

 

 

 

 

 

Первый сертификационный уровень (B1)  - Orta Seviye

 

b1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim, iş, eğlence gibi alanlarda edebi uslübu ile ifade edilmiş ana fikirleri anlayabiliyor, Rusça konuşulan ülkelerde kendimi rahat hissediyor,  izlenimlerimi paylaşabiliyorum.   

 

 

 

 

Второй сертификационный уровень (B2) - Orta Üstü Seviye

 

b2

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeterince rahat ve akıcı konuşuyorum. Farklı alanların spesifik terimlerini içeren metinleri okuyabiliyor ve anlayabiliyorum. Çeşitli konulu sohbetlerde rahat bir şekilde olan bitenin eksik ve artıları, avantaj ve dezavantajlarını açıklayabiliyorum. 

 

 

 

 

 

Третий сертификационный уровень (C1) - İleri Seviye 

 

c1

 

 

 

 

 

 

 

 

Satırlar arası okuyup metnin gizli mesajını anlayabilirim. Bilimsel ve mesleki alanlardaki sohbetlere rahatlıkla katılabilirim.  

 

 

 

 

 

 

Четвёртый сертификационный уровень (C2) – Ana Dili Konuşan Seviyesi 

 

c2

 

 

 

 

 

 

 

 

En zor ve komplike olaylarının özelliklerini rahatlıkla anlatabilirim. Çok rahat bir şekilde duyduklarımı ve okuduklarımı anlayabilirim. 

Bundan sonra ancak Rusça ana dili olan biri olabilirim. 

 

Kaynak: https://alinkrusca.com/rusca-seviye-standartlari